FANDOM


"Svätí"

Bol Eru, Jeden, ktorý je v Arde nazývaný Ilúvatar. On ako prvých stvoril Ainur, 
         Svätých,ktorí boli potomkami jeho myšlienok.
                                
                             Prvé slová Ainulindalë


Pôvod Ainur

Ainur boli prvé a najmocnejšie bytosti stvorené Ilúvatarom pred stvorením sveta. Ainur boli "potomkami Ilúvatarových myšlienok" a každý chápal len tú časť Ilúvatarovej mysle, z ktorej vzišiel. Výnimkou z tohto bol Melkor, najväčší z Ainur, ktorý mal časť z darov všetkých ostatných.

Ainur boli "obdarení Večným plameňom", čo môže znamenať, že od svojho stvoriteľa dostali slobodnú vôľu. Ilúvatar ich učil hudbe až do času, keď ich zhromaždil kvôli Hudbe Ainur, veľkej piesni, ktorá vytvorila Ilúvatarovu víziu a neskôr svet.


Ainur a svet

Ilúvatar pomocou Hudby Ainur vytvoril víziu sveta a vysvetlil im mnoho o jeho povahe a osude, takže Ainur vedia o svete mnoho, no nie sú vševedúci. Potom Ilúvatar priviedol svet do bytia. Mnoho mocných Ainur doň túžilo zostúpiť, a utvárať ho, aby ho pripravili na príchod Ilúvatarových detí, elfov a ľudí. Štrnásť mocných Ainur sa stalo Valar, Mocnosti Ardy. Melkor, pätnásty, sa odvrátil od tejto cesty a stal sa prvým Temným pánom. Do Ardy zostúpilo aj mnoho nižších Ainur a stali sa známymi ako Maiar.

Tí Ainur, ktorí v počiatku zostúpili do sveta sú s ním zviazaní až do jeho konca. Proroctvo hovorí, že aj keď bol Melkor a jeho prisluhovači ako Mairon boli ostatnými vypudení do Prázdnoty, vrátia sa skôr než príde koniec. O konečnom osude Ainur vedia iba málo dokonca aj oni samotní, no povráva sa, že po veľkej bitke pri konci sveta budú súčasťou Druhej, ešte väčšej Hudby spolu s Ilúvatarovými deťmi.

Hoci sú Ainur anjelské bytosti, majú pohlavie. Tí, ktorí zostúpili do Ardy vzali na seba bežné mužské a ženské podoby, v ktorých sa zjavovali elfom a majú pohlavie dokonca vtedy, keď sú nezaodetí a bez podoby. Je to preto, lebo ich pohlavie je založené na ich bytí, ktoré je nezávislé od akejkoľvek fyzickej formy, ktorú môžu nadobudnúť.


Povaha Ainur

Ainur sú fëar a sú nesmrteľní, no na rozdiel od Ilúvatarových detí nepotrebujú nutne hröar. Nariek tomu môžu na seba vziať hmatateľnú fyzickú podobu zvanú Fána, no je to prejav ich ducha a technicky nemajú telo ako ľudia a elfovia. Ako takí nemôžu byť Ainur zabití, no môžu byť oslabení spôsobmi, ktoré ničia ich schopnosť brať na seba podobu, ovplyvňovať svet, alebo naň nejakým spôsobom pôsobiť.

Napríklad Sauronov duch bol opakovane oslabovaný ujmami. Prvá prišla, keď bol vo forme vlkolaka porazený Huanom, druhá pri Skaze Númenoru, ktorá zničila jeho schopnosť vziať na seba peknú a prívetivú podobu. Tretia taká ujma prišla po jeho prehre vo Vojne Poslednej aliancie, keď stratil schopnosť vziať na seba fyzickú podobu a posledná, ktorá zničila jeho schopnosť nejakým spôsobom pôsobiť na svet bolo zničenie Jedného Prsteňa. Žiadna z týchto vecí Saurona na mieste nezabila. Podobný osud mal Saruman potom, ako ho Gríma zavraždil - kvôli jeho zlým skutkom jeho duch vybledol podobne, ako Sauronov a už nemohol žiadnym spôsobom uškodiť.

Keď však bol Gandalf Šedý zabitý Durinovou zhubou, nielen že bol privedený späť k životu, no jeho duch bol výrazne posilnený a vzal na seba novú podobu - stal sa z neho Gandalf Biely.

Melkor však bol najmocnejší zo všetkých Ainur a jeho duch bol namiesto vyblednutia vypudený z Ardy cez Dvere noci do Prázdnoty. Vala Mandos prorokoval, že Melkor sa v posledných dňoch Ardy vráti, oživí duchov Gothmoga, Saurona a všetkých svojich bývalých služobníkov aby zviedol posledný boj proti Valar a Ilúvatarovým deťom známy ako Dagor Dagorath.

Línia Melian

Jedna z Maiar, Melian, si ako jediná z Ainur vzala elfa, Elu Thingola, kráľa Doriathu. Cez ňu pokrvná línia Ainur vstúpila do rodokmeňov elfov a ľudí a prechádzala ďalej z generácie na generáciu. Medzi jej potomkami boli aj Elrond a Elros spolu s kráľmi Númenoru a ich dedičmi.

Etymológia

Slovo Ainu (singulár od Ainur) je quenijské a je príbuzné so slovami pre "svätosť" ako je napríklad slovo aina ("posväcovať, požehnávať, zaobchádzať ako s posvätným"). Ženská podoba slova označujúca bytosti ako Melian alebo Arien je Aini.

Slovo Ainur je údajne odvodené od pôvodne valarského slova Ayanûz, ktoré sa používalo na ich označenie.

O Ainur sa niekedy hovorí ako o Veľkých alebo Svätých.


Rasy stvorení Ardy
Dobré rasy:

Ainur | Trpaslíci | Enti | Hobiti | Ľudia | Elfovia | Orly |

Zlé rasy:

Draky | Orkovia | Uruk-hai | Vrrci | Vlkolaky | Goblini | Trolovia | Veľké pavúky


Ainur
Valar
Valar:  Manwë | Ulmo | Aulë | Oromë | Námo | Irmo | Tulkas
Valier:  Varda | Yavanna | Nienna | Estë | Vairë | Vána | Nessa
ex-Vala:  Melkor
Zaradenie Maiar k jednotlivým Valar, ktorým slúžili
Manwë Eönwë | Olórin | Orly Varda Ilmarë | Olórin | Arien
Ulmo Ossë | Uinen | Salmar Yavanna Aiwendil
Aulë Sauron | Curumo Estë Melian
Oromë Tilion | Alatar | Pallando Vána
Ostatní Maiar
Balrogovia Gothmog | Durinova zhuba
Orly Thorondor | Veľký orol | Gwaihir | Landroval | Meneldor
Čarodejovia Saruman | Gandalf | Radagast | Modrí čarodejníci (Rómestámo-Morinehtar)Zdroje

http://www.glyphweb.com/arda/a/ainur.html

http://www.glyphweb.com/arda/h/holyones.html

http://www.tolkiengateway.net/wiki/Ainur

http://www.tolkiengateway.net/wiki/Aina

http://lotr.wikia.com/wiki/Ainur

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.