FANDOM


Druhorodení


Kým boli Noldor v Amane, sa dozvedeli o predpovedanom príchode ľudí, rase, ktorá bola započítaná medzi Ilúvatarove deti ako oni, no bude mať odlišný osud. V tom čase, ešte skôr ako sa prebudili prví ľudia, pre nich začali Noldor vymýšľať mená. Keďže elfovia boli Prvorodené Ilúvatarove deti (Minnónar, ako sa nazývali), tak jeden z titulov ľudí, ktorí navrhli bol Druhorodení, alebo Apanónar v quenijčine. Avšak v čase, keď Noldor stretli ľudí po prvý raz v Beleriande o storočia neskôr, meno Apanónar bolo už zastaralé a v bežnej reči sa používalo len zriedkavo.Zdroj

http://www.glyphweb.com/arda/a/apanonar.html