FANDOM


Bombur, trpaslík z Khazad-dûmu , ktorý však nepocháda z Durinovej línie.
Bombur1
Bombur2


Brat Bifura a jeden z druhov Thorina Dubina na ceste za znovudobytím Ereboru. Zo skupiny trpaslíkov bol najtučnejším a najnemotornejším. Počas Elrondovej rady ( 80 rokov po výprave ) Glóin tvrdí , že Bombur je taký tučný, že ho musí niesť šesť mladých trpaslíkov.

Ďalej sa hovorí , že hrával na bubne a nosil zelenú kapucňu.

Zdroj

http://www.theonering.net/torwp/the-hobbit/characters/bombur/

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.