FANDOM


Vesmír

je quenijské meno pre vesmír ako uskutočnenie vízie Ainur. Eä je teda Svet, ktorý je a ktorý sa líši od Sveta, ktorý nie je. Môžeme teda povedať že všetko mimo Eä, vrátane Ilúvatarových Večných siení, nemá fyzickú podobu.

Ainur z Večných siení hovoria o Eä ako o "Malom kráľovstve". To naznačuje že svet a všetko v ňom, čo môžu smrteľníci vidieť, je v Ilúvatarovej mysli len malou časťou.


Etymológia

Eä bolo slovo, ktoré Eru vyslovil a tým stvoril vesmír.


Inšpirácia

Tento akt stvorenia pripomína biblický opis stvorenia, v ktorom Boh započal tvoriť svet vyslovením vety "Buď svetlo". Pripomína tiež egyptské mýty o stvorení, v ktorých Ptah, boh stvorenia (v skoršej egyptskej mytológii ním bol Amun alebo Amun-Re), stvorí svet vyslovením vlastného mena.


Zdroje

http://www.glyphweb.com/arda/e/ea.html

http://www.tolkiengateway.net/wiki/Eä

http://lotr.wikia.com/wiki/Eä

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.