FANDOM


Ľud hviezd - elfovia

Podľa elfskej legendy pochádza meno Eldar "ľud hviezd" od Oromëho a označuje všetkých elfov. Neskôr sa však používalo iba na označenie elfov prináležiacim k Trom rodom (Vanyar, Noldor a Teleri), ktorí sa vydali na Veľkú púť na západ od jazera Cuiviénen.

A to bez ohľadu na to, či nakoniec zostali v Stredozemi, alebo nie - to znamená, že nezahŕňa Avari).

Všetci elfovia, ktorí niekedy žili v Amane, sa nazývajú Vznešení elfovia (Tareldar) a Elfovia svetla (Calaquendi).