FANDOM


Elfovia a ľudia


Dve hovoriace rasy predpovedané v Hudbe Ainur, elfovia a ľudia. Ich existencia bola spolu s Vesmírom, v ktorom žili naplánovaná v Hudbe Ainur, no Ainur nemali na ich stvorení nijaký podiel. Stvoril ich samotný Ilúvatar a mali fëar, duchov rovnakého typu ako Ainur, hoci boli omnoho menej mocní.


Na rozdiel od Ainur však mali Deti existovať ako spojenie mäsa a ducha - ich telá, hroär, sú rovnako neodlúčitelné ako ich fëar. Ako takí boli nazývaní Mirröanwi, čo znamená Vtelení.


Hoci ich status vtelených duší ich robil nesmierne podobnými, každý Rod Detí bol svojím stvoriteľom obdarovaný rôznymi darmi. Elfovia dostali veľkú krásu, takmer nesmrteľnosť, zručnosť v remeslách a umení a výbornú pamäť. Ľudia však dostali možnosť jednať aj mimo medzí Hudby Ainur, konečnú nadvládu nad Stredozemou a smrteľnosť.


Elfovia boli prvé z Ilúvatarových detí, ktoré sa objavili v Stredozemi, zatiaľ čo ľudia sa objavili až s prvým východom Slnka o mnoho tisíc rokov neskôr.


Oba Rody sa prebudili na východe - elfovia pri Cuiviénene a ľudia v Hildoriéne.


Trpaslíci, hoci boli tiež vtelení, nezvyknú sa nazývať Ilúvatarovými deťmi, hoci im Eru dal múdrosť a samostatný život, pretože ich vytvoril Aulë. Keď Eru požehnal Aulëho dielo, odlíšil trpaslíkov od elfov a ľudí tým, že trpaslíkov naz7val "deti, ktoré som prijal" zatiaľ čo elfov a ľudí nazýval "deti, ktoré som si vybral"Zdroje

http://tolkiengateway.net/wiki/Children_of_Ilúvatar

http://www.glyphweb.com/arda/c/childrenofiluvatar.html