FANDOM


Vo výstavbe
Vo výstavbe


Na stránke sa pracuje

Na stránke sa pracuje

Na stránke sa pracuje

Na stránke sa pracuje

Na stránke sa pracuje


        Tento článok je o kapitole z Knihy stratených príbehov, časť druhá. 
         Ak hľadáte informácie o samotnej udalosti, pozrite Pád Gondolinu.

Pád Gondolinu je tretia kapitola Knihy stratených príbehov, časť druhá. Je to pravdepodobne najstaršia zachovaná časť Tolkienovho legendária. Napísal ju počas zdravotnej dovolenky niekedy okolo roku 1916, ktorú dostal v čase, keď bojoval v prvej svetovej vojne. Po smrti otca ju ako druhý zväzok série História Stredozeme vydal Christopher Tolkien.

Kapitola je pozoruhodná aj tým, že je to jediný kompletný dokument hovoriaci o páde Gondolinu a konci jeho existencie. Jediná revízia bolo nedokončené rozprávanie nazvané O Tuorovi a páde Gondolinu ktoré náhle končí v momente, keď Tuor po prvý raz uvidí mesto a tak sa jeho pád nikdy nespomína. Toto rozprávanie bolo vydané v Nedokončených príbehoch pod názvom O Tuorovi a jeho príchode do Gondolinu, ktorý presnejšie odráža jeho obsah. V komentári ku kapitole Pád Gondolinu nazval Christopher Tolkien nedokončenosť rozprávania O Tuorovi a páde Gondolinu "... jedným z najsmutnejších faktov v histórii nedokončenosti", čo celkom presne vystihuje komplikácie, ktoré z toho pramenia.


Kánonickosť

Zhrnutie

Začiatok

Tuor v Gondoline

Pád

Útek

Neskoršie udalosti

Inšpirácia

Pozri tiež

Gondolin

Dvanásť domov Gondolindrim


Zdroj

http://www.tolkiengateway.net/wiki/The_Fall_of_Gondolin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.