FANDOM


Kopec na ktorom stál Tirion


Túna bol zelený kopec, ktorý ležal v priesmyku Calacirya vo vrchoch Pelóri v Amane, odkiaľ mohli Eldar pozorovať hviezdy, ktoré tak veľmi túžili znovu vidieť (keďže hviezdy boli prvou vecou, ktorú uzreli a boli im preto veľmi drahé). Svetlo Dvoch Stromov naň dopadalo zo západu a na východe bolo vidieť Stredozem, ktorú zatiaľ neosvecovalo Slnko, ani Mesiac. Na vrchole kopca stálo veľké mesto Tirion.

V starších verziách Tolkienovho legendária bol známy ako Tûn.Zdroje

http://lotr.wikia.com/wiki/T%C3%BAna http://tolkiengateway.net/wiki/T%C3%BAna

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.