FANDOM


Vo výstavbe
Vo výstavbe


Na stránke sa pracuje

Na stránke sa pracuje

Na stránke sa pracuje

Na stránke sa pracuje

Na stránke sa pracuje
1. storočie


2. storočie


3. storočie

 • 280 - Pravdepodobný dátum narodenia Tarcila, neskoršieho kráľa Arnoru.


4. storočie


5. storočie

 • 490 - Gondor je napadnutý Východňanmi. Prvá z mnohých vojen s Východňanmi a Južanmi
 • 500 - Tarostar poráža Východňanov a prijíma meno Rómendacil, ktoré znamená "Východný víťaz".


6. storočie


7. storočie

 • 652 - Valandur, kráľ Arnoru je zabitý. Na trón nastupuje jeho syn, Elendur.


8. storočie


9. storočie


10. storočie

 • cca. 1000 - Sauron znova začína nadobúdať podobu


11. storočie

 • 1058 - Pravdepodobný rok narodenia Calmacila, neskoršieho kráľa Gondoru.


12. storočie


13. storočie

 • 1248 - Minalcar poráža armády Východňanov a prijíma meno Rómendacil
 • cca. 1250 - Pravdepodobný dátum postavenia Argonathu


14. storočie

 • cca. 1356 - Srdnatci z Rohu opúšťajú ich domovy a putujú na západ a na juh, preč od novej ríše Angmar
 • 1391 - Pravdepodobný dátum narodenia Araphora, syna Arvelega I, ktorý sa neskôr stal kráľom Arthedainu.


15. storočie

 • 1448 - Castamirovi synovia unikajú do Umbaru a dávajú základy tomu, z čoho neskôr vzišli Korzári.


16. storočie

 • 1551 - Hyarmendacil II. poráža Haradčanov
 • 1577 - Pravdepodobný dátum narodenia Tarondora, neskoršieho kráľa Gondoru


17. storočie

 • 1640 - Tarondor premiesňuje sídlo kráľa Gondoru z Osgiliathu do Minas Anor, kde sadí semenáčik Bieleho stromu. Začína pustnutie Osgiliathu


18. storočie


19. storočie

 • 1851 - Objavujú sa prvé útoky Vozatajov
 • cca.1856 - Severania z Rhovanionu opúšťajú svoje územia a hľadajú nové domovy naprieč Stredozemou
 • 1899 - Vozataji sú porazení na Dagorlade Calimehtarom z Gondoru


20. storočie

 • 1975 - Eärnur prichádza na sever s flotilou, avšak príliš neskoro na to, aby zachránil Severné kráľovstvo. Jeho stratu však pomstí v Bitke o Fornost. Angmar je zničený.
 • 1977 - Skupina Severanov vedená Frumgarom sa usádza v severnej časti údolia Anduiny, kde zakladajú Éothéod.
 • 1981
  • Náin I. je zabitý. Poslední zostávajúci trpaslíci utekajú fred Durinovou zhubou z Khazad-dûm, ktorá je odvtedy známa ako Moria.
  • Zmiznutie Amrotha.


21. storočie

 • cca. 2100 - V Almanachu z Bralska, historickom zázname, sú urobené prvé zápisy. Tento historciký záznam sa neskôr stane známy ako Žltokožec.


22. storočie

 • 2148 - Smrť správcu Heriona. Správcom Gondoru sa stáva jeho syn, Belegorn.
 • 2165 - Pravdepodobný dátum narodenia Túrina I., neskoršieho správcu Gondoru.
 • 2177 - Smrť Arahaela. Náčelníkom Dúnadanov sa stáva jeho syn Aranuir.


23. storočie

 • 2204 Smrť správcu Belegorna. Je nasledovaný jeho synom, ktorého história pozná ako Húrina I.
 • 2238 Narodenie Óina, neskoršieho kráľa Šedých vrchov.
 • 2247 Smrť Aranuira. Náčelníkom Dúnadanov sa stáva jeho syn Aravir.
 • 2278 Smrť Správcu Túrina I. Na správcovský stolec nastupuje jeho syn Hador.
 • 2296 Pravdepodobný rok narodenia Araglasa, neskoršieho náčelníka Dúnadanov.


24. storočie

 • 2319 Smrť Aravira, náčelníkom Dúnadanov sa stáva jeho syn Aragorn I.
 • 2338 Narodenie Náina, ktorý neskôr ako Náin II. kraľoval v Šedých vrchoch.
 • 2365 Pravdepodobný rok narodenia Arahada syna Araglasa, ktorý sa neskôr stáva náčelníkom Dúnadanov ako Arahad I.
 • 2395 Smrť Správcu Hadora. V úrade ho nahrádza jeho syn Barahir.


25. storočie

 • 2435 Smrť Diora, Správcu Gondoru. Zomiera bezdetný a tak na trón nastupuje jeho synovec, ktorý sa stáva správcom ako Denethor I.
 • cca. 2440 Odhadovaný rok narodenia Sméagola, neskôr nazývaného Glum.
 • 2455 Smrť Araglasa, náčelníkom Dúnadanov sa stáva jeho syn, Arahad I.
 • 2475 Mordor znenazdajky útočí na Osgiliath. Úplne ničí toto dlho sa rozpadajúce mesto a tiež most cez Anduinu.
 • 2477 Smrť Správcu Denethora I. . Na správcovský stolec nastupuje jeho syn, Boromir.
 • cca. 2480 Sauron posiela orkov a trolov, aby zamorili Hmlisté hory a ich priesmyky a okupovali ruiny Morie.
 • 2489 Smrť Správcu Boromira. V úrade ho nahrádza jeho syn Cirion.
 • cca. 2497 Narodenie Aravorna, neskoršieho náčelníka Dúnadanov.


26. storočie

 • 2567 Smrť Správcu Ciriona. V úrade ho nahrádza jeho syn Hallas.
 • 2570 Brego, kráľ Rohanu zomiera od smútku zo straty svojho syna Baldora, ktorý sa stratil v Cestách vŕtvych. Na trón nastupuje kráľov mladší syn Aldor.
 • 2585 Smrť Náina II. kráľa Durinovho ľudu. Na trón nastupuje jeho syn Dáin.
 • 2588 Smrť Aragosta, náčelníka Dúnadanov. Nahrádza ho jeho syn, Aravorn.
 • 2594 Narodenie Fréawinea, neskoršieho kráľa Rohanu.


27. storočie

 • 2605 Smrť Správcu Hallasa. Na správcovský stolec nastupuje jeho syn, ktorý vládne ako Húrin II.
 • 2644
  • Narodenie Déora, neskoršieho kráľa Rohanu.
  • Narodenie Thráina, ktorý sa neskôr stáva kráľom Durinovho ľudu ako Thráin II.
 • 2659 Zomiera rohanský kráľ Fréa. Na trón nastupuje jeho syn Fréawine.
 • cca. 2670 Tobold z Dlhého dolu prináša do Kraja fajkové korenie.
 • 2680 Zomiera rohanský kráľ Fréawine. Na trón nastupuje jeho syn Goldwine.
 • 2683 Isengrim Bral II. sa stáva desiatym vladykom kraja v bralovskej línii. Začína vykopávanie Veľkého Brlohu.
 • 2685 Smrť gondorského Správcu Orodretha. V úrade ho nahrádza jeho syn známy ako Ecthelion I.
 • 2691 Narodenie Helma syna Gramovho, ktorý sa neskôr stal kráľom Rohanu ako Helm Kladivoruký.
 • 2693 Pravdepodobný rok narodenia Arathorna I. neskoršieho náčelníka Dúnadanov.
 • 2699 Zomiera rohanský kráľ Goldwine. Na trón nastupuje jeho syn Déor.


28. storočie

 • 2718 Smrť Déora, kráľa Rohanu. Na trón nastupuje jeho syn Gram.
 • 2741 Smrť Grama, kráľa Rohanu. Na trón nastupuje jeho syn Helm.
 • 2743 Zomiera Správca Egalmoth. V úrade ho nahrádza jeho syn, Beren.
 • 2745 Orkovia z Hmlistých hôr začínajú najzúrivejšie útoky na Eriador.
 • 2748 Končia najhoršie útoky orkov na Eriador.
 • 2757 Narodenie Argonuiho, syna Arathorna I., neskoršieho náčelníka Dúnadanov.
 • 2763
  • Smrť správcu Gondoru Berena. V úrade ho nahrádza jeho syn Beregond.
  • Narodenie Balina, syna Fundina.
 • 2770 Smaug prepadáva Erebor a ničí ho spolu so susediacim mestom [[Údol].
 • 2784 Smrť Arassuila. Náčelníkom Dúnadanov sa stáva jeho syn Arathorn I.
 • 2798 Zomiera rohanský kráľ Fréaláf. Na trón nastupuje jeho syn Brytta.
 • 2800 Orkovia zo severu začínajú sužovať Rohirrov.


29. storočie

 • 2830 Narodil sa Folcwine, syn Folcov, neskorší kráľ Rohanu.
 • 2841 Thráin II. odchádza z Modrých vrchov, aby sa pokúsil vrátiť do Ereboru.
 • 2848
  • Smrť Arathorna I. Náčelníkom Dúnadanov sa stáva jeho syn Argonui.
  • Smrť vladyku Fortinbrasa I. V úrade ho nahrádza jeho syn Gerontius známy aj ako Starý Bral.
 • 2850 Gandalf znovu vstupuje do Dol Gulduru a nachádza tam uväzneného Thráina. Ten krátko na to zomiera, no pred smrťou dáva Gandalfovi mapu a kľúč.
 • 2864 Rohanský kráľ Folca zomiera potom, ako bol zranený Everholtským kancom. Na trón nastupuje jeho syn Folcwine.
 • 2870 Narodenie Fengela, najmladšieho syna Folcwinea, ktorý sa však napriek tomu neskôr stane kráľom Rohanu.
 • 2879 Narodenie Gimliho, neskôr zvaného Priateľ elfov.
 • 2882 Smrť správcu Thorondira. V úrade ho nahrádza jeho syn, ktorý vládne ako Túrin II.
 • 2886 Pravdepodobný dátum narodenia Ectheliona syna Turgona, neskoršieho vládnuceho správcu Gondoru, ktorý vládne ako Ecthelion II.
 • cca. 2890 Veľmi približný dátum vybudovania Dna vreca.


30. storočie

31. storočie

Vojna o Prsteň

Zdroje

http://www.glyphweb.com/arda/chronicle.html?startyear=1&startage=3&endyear=3021&endage=3

http://lotr.wikia.com/wiki/Third_Age

http://tolkiengateway.net/wiki/Third_Age

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.