Slovenská Tolkien wikia
Advertisement

Ríša Valar


Valinor, alebo Valinóre, bola ríša Valar v centre Amanu. Aman je názov celého kontinentu, kým Valinor po správnosti označuje iba kraje obývané Valar a elfmi.

Valinor bolo miesto, kam sa Valar presídli po tom, čo ich Melkor vyhnal z Almarenu.


Opis

Valinor obklopovalo pohorie Pelóri, ktoré Valar vztýčili ako obranu pred Melkorom.

Hlavné mesto bol Valmar, kde žili Vanyar a Valar. Dve ďalšie mestá boli Alqualondë a Tirion, ktoré obývali Teleri a Noldor. Patril k nemu aj ostrov, Tol Eressëa, blízko východného pobrežia. More na západ od ostrova sa nazývalo Ekkaia, Okružné more, ktoré obklopovalo Valinor aj Stredozem.

Každý z Valar mal svoj vlastný kus zeme, kde prebývali a upravovali si veci podľa svojho želania.

  • Yavanna, Vala prírody, rastu a žatvy, žila na Yavanniných pasienkoch na juhu ostrova.
  • Oromë, Vala lovu, žil v Oromëho lesoch na severovýchod od pasienkov. V týchto lesoch žili mnohé stvorenia, ktoré mohol Oromë stopovať a loviť. 
  • Nienna, osamelá Vala utrpenia a trpezlivosti, žila odrezaná ďaleko na západe ostrova v Nienniných sieňach, kde trávila svoje dni plačom a hľadením na more. Na juh od Nienniných sál a na sever od pastvín boli Mandosove siene.
  •  Mandos, Niennin brat, bol Vala posmrtného života. Všetci obyvatelia Ardy išli po smrti do Mandosových siení, smrteľníci i nesmrteľní, hoci sa hovorí, že po smrti boli, tak ako v živote, rozdelení. V Mandosových sieňach tiež žila jeho družka Vairë-tkáčka, ktorá spriadala vlákna času.
  • Na juhu sa nachádzali Záhrady Lórienu, kde žil Irmo, Vala snov. Nna ostrove v strede jazera Lórellin v Lóriene žila jeho družka Estë.
  • Na sever od Lórienu boli sídla kováča Aulëho, ktorý bol druhom Yavanny. 
  • Na severovýchode ležali sídla Manwëho a Vardy, dvoch najmocnejších Valar.


Na západ od nich stál pahorok Ezellohar s Dvoma stromami Valinoru, Telperionom a Laurelinom.

Po zničení Númenoru bola Zem neumierajúcich vyňatá z Ardy tak, že človek ich nemohol dosiahnuť a elfovia tam mohli prísť iba po Priamej ceste v lodiach, ktoré mohli opustiť Kruhy sveta. Vďaka špeciálnemu povoleniu od Valar sa hobiti Frodo a Bilbo Vreckaríkovci mohli dostať do Valinoru, keďže boli Nositeľmi Prsteňa. Nasledoval ich Samved Gemza a Gimli Trpaslík, ktorí zrejme tiež dostali povolenie. 


Etymológia

Valinor (archaicky Valinóre)  v quenijčine znamená „Zem Valar“. Existuje tiež názov Valandor a znamená zhruba to isté.

Pojem Ever-eve alebo Evereven taktiež odkazujú na Valinor. V hobitskej tradícii bol mýtický západ známy ako Faery


Inšpirácia

Bolo naznačené, že koncept je hlavne založený na legende o Krajine víl zo západnej mytológie, ako napovedá hobití názov.

Okrem toho sa zdá, že Valinor bol založený na prízračných a nebeských ostrovoch z antických a stredovekých legiend: Avalon, Hy Brasil, Požehnané ostrovy, Elyzejské polia, čo boli mystické krajiny, ktoré v predstavách starovekých ľudí ležali ďaleko na západe. Táto legenda nejako prežila stredovek s Ostrovom svätého Brendana


Zdroje

http://www.tolkiengateway.net/wiki/Valinor

http://www.glyphweb.com/arda/v/valinor.html

Advertisement